**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย


  Published on September 16, 2019


  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยผลการสำรวจราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยโครงการสำรวจราคาที่ดินนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 สำหรับที่ดินแปลงสำคัญและการสถานีรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชน ซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เร่งรัดแผนงานจากกำหนดการเดิมในปี พ.ศ. 2572 มาอยู่ในช่วงแผนงานปัจจุบันคือ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนลาดพร้าว ที่มีปัญหาการจราจรมายาวนาน โดยสถานีที่มีราคาสูงสุดคือสถานีรัชดาตกเป็นเงินตารางวาละ 550,000 บาท อย่างไรก็ตามตามถนนลาดพร้าวราคาตารางวาละ 250,000-260,000 บาท ตั้งแต่สถานีภาวนา จนถึงสถานีลาดพร้าว 101 เป็นทำเลศักยภาพที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นปีละ 10% และหากโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้สร้างแล้วเสร็จ ราคาที่ดินคงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกมาก


  รับข้อเสนอพิเศษ

  CONTACT US

    093 924 6597
    nivassgroup@gmail.com
   

  Copyright ©Nivass Group